Boue, Ami

Boué, Ami, francuski geolog (Hamburg, 16.III.1794 - Beč, 21.XI.1881). Studirao je medicinu, a zatim se bavio prirodnim znanostima, osobito geologijom. 

Putovao je Europom, pa je poč. XIX.st. posjetio i Istru. Objavio je geol. prikaze područja Ilirskih pokrajina, među kojima i Istre i dr. dijelova Hrvatske: Aperçu sur la constitution géologique des provinces illyriennes (Pariz 1835) i Géologie de l'Illyrie, de l'Istrie, de la Styrie méridionale et d'une partie de la Croatie (Pariz 1837). Izabran je za počasnoga člana JAZU 1870.

LIT.: Đ. Pilar, Ami Boué, počastni član Jugoslavenske akademije. Nekrolog, Rad JAZU, 1883, 65.
R., Istarska enciklopedija