Zadružna zveza v Trstu

Zadružna zveza v Trstu (u posljednjem razdoblju Federazione fra Consorzi in Trieste i Federazione fra Società Cooperative, Economiche e di Credito in Trieste), organizirani savez zadruga. 

Od utemeljenja 20.I.1907. u Narodnom domu u Trstu do I. svjetskog rata djelovala je na području tršćanske općine po društvenom, a ne po zadružnom zakonu. Od 2.VI.1921. djelovala je kao savez zadruga. Pristupale su joj zadruge iz tršćanskoga, puljskoga i riječkoga područja. Potkraj 1922. u nju je bilo učlanjeno 127 zadruga s približno 47000 članova. Novčani joj je promet bio velik unatoč teškim uvjetima u vrijeme fašištičkog režima. Nakon ukidanja slovenskih i hrvatskih organizacija u Julijskoj Veneciji dekretom je 8.II.1929. raspuštena i stavljena u likvidaciju. Tada je imala 133 člana.

LIT.: M. Pahor, Lastno gospodarstvo jamstvo za obstoj, Trst 1998.
Milan Pahor, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE