Bordon, Rado

Bordon, Rado, pjesnik i prevoditelj (Trst, 16.XI.1915 - Ljubljana, 19.VI.1992). Roditelji su mu bili iz Sv. Antona kraj Kopra. Školovao se u Ljubljani, gdje je doktorirao pravo te diplomirao rus. jezik i književnost. 

U Kraljevini Jugoslaviji kao ljevičar i pripadnik TIGR-a više je puta bio zatvaran, a za II.svj. rata bio je u internaciji i tal. zatvorima. S bratom Dušanom osnovao je 24. garibaldinsku brigadu »Pio Borri«, a djelovao je i u 5. prekomorskoj brigadi. Nakon rata, u Ljubljani je radio kao urednik u izdavaštvu i novinar, a zbog satiričnih tekstova bio je nakratko i u zatvoru. Njegovo pjesništvo, objavljeno u zbirkama Večne zanke (Kopar 1955), Nes(p)odobne basni (Maribor 1966) i Sipine (Ljubljana 1985), obilježavaju novoromantični osjećaji izraženi u sonetima, ponekad i u eksperimentalnom obliku, te društvenokritička satira. Mnogo je prevodio, posebice s ruskoga.

J. Čebron, Istarska enciklopedija