Schiffrer, Carlo

Schiffrer, Carlo, povjesničar i geograf (Trst, 10.IV.1902 - Trst, 8.II.1970). Nakon školovanja u Trstu diplomirao je na Sveučilištu u Firenci obranivši rad Origini dell'irredentismo triestino (1925). Od 1928. kao profesor na gimnaziji u Trstu pripremao je udžbenike iz zemljopisa. 

 

Mobiliziran u tal. vojsku 1940-43., ali se protivio faš. politici i potkraj rata postao utjecajan član Socijalističke stranke. Kao asistent u tršćanskom Geografskom institutu pripremao je dokumentaciju koja je u mirovnim pregovorima, na kojima je kao stručnjak i sam sudjelovao, trebala potvrditi pravo Italije na veći dio Julijske Venecije. Na Sveučilištu u Trstu 1945-46. predavao je povijest tal. preporoda, a 1948-55. obnašao je različite dužnosti u lokalnoj vlasti. Potom se vratio nastavničkom i znan. radu. Zbog njegova antifaš. uvjerenja obiteljska mu je kuća 1962. izložena bombaškom napadu neofašista. Objavljivao je u više časopisa te pisao za izdanja Enciclopedia italiana Treccani Österreichisches biographisches Lexicon. U djelima se poglavito bavio talijansko-slavenskim odnosima u kontekstu zavičajne povijesti: Le origini dell'irredentismo triestino (1813-1860) (1937), La Venezia Giulia. Saggio di una carta dei limiti nazionali italo-jugoslavi (1946), Sguardo storico sui rapporti fra italiani e slavi nella Venezia Giulia (1946), La Venezia Giulia nell'età del Risorgimento: momenti e problemi (1965), La questione etnica ai confini orientali d'Italia (1990., ur. Fulvia Verani).

LIT.: F. Verani, C. Schiffrer. Un profilo bibliografico, Quaderni giuliani di storia, Trst 1991, 12, 1-2; E. Apih, Carlo Schiffrer, Pordenone 1993.
I. Duda, Istarska enciklopedija