Pokrajinski muzej Koper - Museo Regionale Capodistria

Pokrajinski muzej Koper - Museo Regionale Capodistria, muzej kompleksnoga tipa, koji djeluje na području općina Kopar, Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača i Ilirska Bistrica. U njegovu su okviru postavljene arheol., umj. i kulturnopov. zbirka. Dislocirane jedinice su etnološki odjel, odjel za suvremenu povijest, muzejska galerija i Tartinijeva spomen-soba u Piranu.