Gorlato, Achille

Gorlato, Achille, učitelj, etnograf i kult. povjesničar (Pula, 8.XI.1891 - Venecija, 28.X.1981). Završio je učiteljsku školu u Kopru, a do 1918. iskazivao je naklonost iredentizmu, zbog čega su ga austr. vlasti pomno nadzirale. 

 

Nakon I.svj. rata bio je učitelj u Vodnjanu, a potom škol. ravnatelj u Puli, gdje se počeo baviti publicistikom. U tom je razdoblju napisao Note storiche illustrative dei nomi delle vie di Pola (1923), La Venezia Giulia, Trieste e Istria (1925) te Guida della città di Pola (1937., 19402). Nakon 1947. živio je u Veneciji te do umirovljenja 1957. radio kao škol. ravnatelj i nadzornik. Manjim radovima o etnografiji, folkloru i kult. povijesti Istre, prožetima idejom o talijanstvu Istre, surađivao je u mnogobrojnim povremenicima i novinama (Corriere Istriano, Lega Nazionale, Il Piccolo, Voce Giuliana, L'Arena di Pola, Il Gazzettino, L'Universo i Pagine Istriane). Objavio je i nekoliko monografija o tal. pučkoj usmenoj baštini Istre: I racconti delle notti lunari. Leggende istriane(suautor Elio Predonzani, 1951), Frasi e motti celebri (1954), Vita istriana (1954), Poesia di popolo. Leggende istriane (suautor E. Predonzani, 1956), Paesaggi istriani (1968), Antiche leggende veneto-giuliane (1978), I mesi dell'anno nei proverbi dei veneto-giuliani (1981). Posmrtno su mu objavljene knjige L'Istria e Venezia. Paesaggio, storia, folclore (1983), Ricordi di un lontano passato (1996).

R. Matijašić, Istarska enciklopedija