Matejčić, Radmila

Matejčić, Radmila, arheologinja i povjesničarka umjetnosti (Banja Luka, 7.X.1922 - Rijeka, 20.VIII.1990). Studirala i magistrirala u Zagrebu, gdje je 1977. i doktorirala tezom Barok u Istri, Rijeci i Hrvatskom primorju. Bila je kustos u Pomorskom i povijesnom muzeju u Rijeci 1952-80., a nakon toga prof. na Odsjeku za lik. kulturu Pedagoškoga fakulteta u Rijeci, gdje je predavala umjetnost staroga vijeka i umjetnost baroka.