Cerovac, Josip

Cerovac, Josip, gospodarstvenik (Veli Mlun, 27.III.1932 - Rijeka, 18. XII.2002). U Poreču je završio višu poljop. školu.