Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono STO

Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono STO, društvo za zavičajnu povijest jugosl. područja STT-a, utemeljeno 12.XI.1950. u Kopru. Predsjednikom je bio S. Vilhar, a u upravnom odboru bili su: B. Maraspin, C. Čelhar, A. Došen, G. Borisi, O. Savarin i B. Tadić.