Petrinja, Danilo - Primož

Petrinja, Danilo - Primož, političar i gospodarstvenik (Petrinje kraj Kozine, 20.II.1922 - Kopar, 26.II.2003). Potječe iz skromne seljačke obitelji. Bio je uključen u talijanske specijalne bataljune, a od 1942. surađivao je s NOP-om. Od studenoga 1943. do kraja rata bio je u okružnom zapovjedništvu sigurnosno-obavještajne službe (Varnostna obveščevalna služba) te sudjelovao u završnim operacijama oslobođenja Istre. 

Nakon rata obnašao je više političkih i državnih dužnosti: bio je predsjednik okružnih narodnooslobodilačkih odbora Sežane i Postojne, sekretar sežanskoga komiteta KP Slovenije i zastupnik u slovenskoj skupštini (1947-54). Bio je utemeljitelj i direktor (1955-59) Vodne skupnosti u Kopru te zagovornik gradnje Luke Koper i njezin direktor 1959-70. Zauzimao se za izgradnju željezničke pruge od luke do Prešnice. Poslije je bio savjetnik gospodarskih poduzeća. Napisao je monografiju Primorska 1945-1955 (2001), o njezinu političkom, gospodarskom i društvenom razvoju. Dobitnik je Kraigherove nagrade za gospodarsku uspješnost (1970. te jugoslavenskog Ordena bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem 1982., op. ur.) 

M. Kocjan, Istarska enciklopedija