Negri (de Nigris), Giovanni

Negri (de Nigris), Giovanni, vjerski i kulturni djelatnik (Labin, 30.IX 1575 - Sansepolcro, Italija, 6.V.1651). U Rim je došao 1594. u sjemenište, kamo ga je poslao pulski biskup među skupinu bivših pitomaca Ilirskoga kolegija u Loretu. 

 

Isusovačkom redu pristupio je 1597. te nakon novicijata retoriku i filozofiju učio u Rimskome kolegiju, gdje je 1600-02. bio u skupini studenata koji uče hrvatski u tzv. Ilirskoj akademiji kod Bartola Kašića. Zatim je godinu dana predavao na gimnazijama u Firenci i Sezzeu (1603-04), a teologiju je studirao u Rimu 1606-09. Godinu dana je djelovao kao ministar kolegija u Sieni i zatim 1611-25. ispovjednik (penitencijar) za hrvatske hodočasnike u bazilici sv. Petra u Rimu. Bio je ispovjednik u Città di Castello, u Ilirskom kolegiju u Loretu i Fabrianu. Dužnosti ispovjednika te savjetnika i zamjenika rektora kolegija obavljao je u Camerinu (1632), Fabrianu (od 1633), Potenzi Piceni (od 1635) i u Sansepolcru (od 1642 do smrti). Kao hrvatski penitencijar u Rimu cenzurirao je i hrvatska vjerska i liturgijska izdanja, pa je tako 1617. bio cenzor Kašićeva prijevoda psalama Piesni duhovne. Suvremeni kroničar G. Nappi spominje da je neko vrijeme bio misionar u Africi.

LIT.: J. Jurić, M. Korade, Iz arhivske građe o Ilirskom kolegiju u Loretu. Podaci o pitomcima Ilirskog kolegija u Loretu 1580-1658. Vrela i prinosi, 1982, 13; M Korade, Podaci o hrvatskim isusovcima iz XVI. i XVII. st., ibid., 1985, 15; J. Wicki, M. Korade, Hrvatski penitencijari u Rimu od 1596. do 1773., ibid., 1986, 16.
M. Korade, Istarska enciklopedija