Ilirija, Kraljevina

Ilirija, Kraljevina (njem. Königreich Illyrien), upravna jedinica Habsburške Monarhije. Nakon što su austrijske vlasti od Francuza preuzele Ilirske pokrajine, obnovljen je 1814. gubernij Austrijsko primorje sa sjedištem u Trstu. Iste je godine osnovano Centralno organizacijsko povjerenstvo za ilirske i mletačke zemlje, na temelju čijega je rada izdan carsko-kraljevski dekret o osnivanju Kraljevine Ilirije (3.VIII.1816).