Osapska reka

Osapska reka (tal. Rio Ospo),  rijeka na doticaju fliša i krasa, izvire ispod osapske provalije, a ulijeva se u Miljski zaljev između Žavlja i Milja. Nastaje spajanjem bujica s flišnoga Tinjanskoga brda i kraških izvora. 

Za dugotrajnih kiša voda izvire i iz jame Grad. Dio porječja u kraškoj je Podgorskoj visoravni, a dio na flišnoj površini. U donjem dijelu rijeka je nanijela široku aluvijalnu ravnicu. Na ušću su nekada bile solane, danas su močvarna tla isušena (Osp). Vodni je režim submediteranski, s visokim jesenskim te niskim ljetnim i zimskim vodostajem. U gornjem toku za sušnih razdoblja presahne.

Mirjam Požeš, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE