Ugljen

Ugljen, čvrsta goriva sedimentna stijena nastala raspadanjem org. tvari. Prema sastavu, strukturi i geol. starosti može biti kameni, smeđi i lignit. U istar. nalazištima pretežu kameni ugljeni. Istraživanje i kopanje ugljena u Istri započelo je u XVIII. st. rud. praćenjem slojeva od izdanaka, u to doba jedinim poznatim postupkom. Poslije su primjenjivani svi raspoloživi postupci u istraživanju: geološka kartiranja, geofizička istraživanja, bušenja i rudarski istražni radovi. U plićim dijelovima ležišta bušenja su davala zadovoljavajuće rezultate; u dubljim su dijelovima ležišta ugljeni slojevi po strukturi takvi da su najbolje rezultate u istraživanju davali rudarski istražni radovi, a geofizička istraživanja i bušenja služila su za utvrđivanje strukturnih promjena.