Vinistra, udruga

Vinistra, udruga vinogradara i vinara Istre osnovana 1994., a kao udruga građana sa sjedištem u Poreču registrirana 1995. Osnovana je radi pružanja stručne pomoći članovima, boljeg povezivanja proizvođača i zastupanja njihovih interesa, njegovanja i održavanja tradicionalnih običaja vezanih uz vinarstvo, boljeg predstavljanja i promidžbe vina te stvaranja imidža istar. vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda. 

 

Od 1995. Vinistra je suorganizator izložbe Vinistra. Preko udruge istarski proizvođači redovito nastupaju na domaćim (Vinovita u Zagrebu, Gast u Splitu i dr.) i inozemnim smotrama i sajmovima (Vinitaly u Veroni, Prowein u Düsseldorfu i dr.). Udruga danas ima oko 100 članova, među kojima su najbolji i najvažniji istarski vinari, ali i vinogradari i vinari koji tek počinju ozbiljniju vinarsku proizvodnju. Ukupna proizvodnja vina svih članova Vinistre procjenjuje se na 15000 hl, od čega oko 2000 hl čine kvalitetna vina.

M. Staver, Istarska enciklopedija