Bučar, Franjo

Bučar, Franjo, sportski djelatnik i povjesničar (Zagreb, 25.XI.1866 - Zagreb, 26.XII.1946). Osnivač Hrvatskoga sokolskoga saveza 1904. i Hrvatskoga športskoga saveza 1909.