Morteani, Luigi

Morteani, Luigi, povjesničar (Motovun, 1854 - ?). Bio je profesor povijesti i zemljopisa, najprije u Kraljevskoj školi u Piranu (1877), a zatim u Općinskoj gimnaziji u Trstu (1885-1907). 

 

Jedan je od osnivača povijesnog društva Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. Bavio se lokalnom poviješću. U časopisu Archeografo Triestino objavio je 1885-1906. niz radova o Piranu, među kojima se izdvaja Notizie storiche della città di Pirano,objavljen i u posebnoj monografiji (1886) te u anastatičkom pretisku (1984). Nakon njegove smrti objavljena je monografija Storia di Montona (1963).

LIT.: F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, Udine 1991.
S. Bertoša, Istarska enciklopedija