Deutsche Volkspartei (Njemačka pučka stranka)

Deutsche Volkspartei (Njemačka pučka stranka), djelovala je otprilike od početka XX. st. do oko 1916. isključivo u Puli. Bila je najmanja stranka u Istri i nije imala političkog utjecaja. 

Na izborima za Istarski sabor 1907. osvojila je 35 glasova, 1911. nije kandidirala svojega predstavnika, a na posljednjim izborima 1916. osvojila je 200 glasova. Predstavljajući njemački etnički element (članovi su joj uglavnom bili iz austrougarskih časničkih obitelji i dijela njemačkog građanstva), zauzimala se poglavito za kulturni i prosvjetni napredak njemačkog stanovništva u Istri.

D. Dukovski, Istarska enciklopedija