Kalvarija ili Golgota

Kalvarija (lat. Calvaria, prema lat. calva: gola lubanja) ili Golgota (od aramejskoga gulgūltā': lubanja), brežuljak kraj Jeruzalema na kojemu je prema novozavjetnoj predaji razapet i umro Isus Krist. Općenito simbol patnji i ispaštanja, s posebnim značenjem u katoličkom obredu. 

Od ranobaroknoga doba kalvarije se kao postaje križnoga puta uređuju u prirodi, obično na rubu naselja, ograđene kamenim zidom, s trima kamenim križevima na vrhu, od kojih dominira središnji s likom raspeta Isusa. Do kalvarije vodi pristupno stubište, čije dimenzije ovise o konfiguraciji terena. U Istri su kalvarije podizane u drugoj polovici XIX. st. i početkom XX. st. u Bermu, Gračišću, Kringi i Žminju. Kalvarijom se ponekad naziva zadnja postaja križnoga puta, simboličnog niza postaja koje slijede naraciju Kristove muke. Na brežuljku pokraj Staroga Pazina kalvarija je podignuta pokraj osmerokutne kapele (1860), a oko njih su u krajolik postavljene kapelice - postaje križnoga puta.

LIT.: M. Ivetić, Stari znameni, kapelice i javna raspela središnje Istre, Pazin 1995.
R. Matijašić, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE