Kovačič, Stanko

Kovačič, Stanko, kemičar i gospodarstvenik (Trst, 5.V.1898 - Ankaran, 24.VII.1977). Studirao je u Ljubljani, diplomirao u Bologni 1923. te doktorirao kem. znanosti 1926. God. 1933. preselio se u Maribor, gdje je kupio poljop. gospodarstvo, uredio kem. laboratorij te izvodio pokuse iz područja poljoprivrede. 

 

Sudjelovao je u NOB-u, a neposredno nakon rata vodio je opskrbu Trsta. U Kopar je upućen 1947. te je radio na bržem gosp. razvitku Istre. Prenosio je znanja u poljodjelstvo, pom. gospodarstvo, ribarstvo i turizam. Vodio je obnovu i sanaciju maslinika te proučavao razvoj ostalih sredoz. kultura.

B. Butinar, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE