Obrana

Obrana, hrvatsko katoličko potporno društvo. Osnovana je u Pazinu 1909., a djelovala je do I. svjetskog rata. Cilj joj je bio pružiti materijalnu i moralnu pomoć hrvatskim i slovenskim sveučilištarcima, pod uvjetom da se nakon završetka studija vrate u Istru. Izvor prihoda bili su dobrovoljni prilozi članova. 

Prvi predsjednik bio je Liberat Sloković, župnik u Sv. Petru u Šumi. Za svojega kratkog djelovanja, zbog slabe materijalne osnovice nije ostavila dublje tragove. U Pazinu je postojalo više katoličkih društava, u kojima su bili uvijek isti članovi, pa su se katolički dobrovoljni prilozi uglavnom usmjeravali na izgradnju đačkoga doma u Pazinu, koju je vodilo Đačko pripomoćno društvo.

S. Trogrlić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE