Pietas Julia, nautičko društvo

Pietas Julia (pr. ime Società Nautica Pietas Julia), nautičko društvo koje je 1886. u Puli utemeljio Natale Vareton. Bavilo se jedriličarstvom i veslanjem, a u Puli je djelovalo do 1946.