Rektori

Rektori (lat. rectores), zajednički naziv za nositelje mletačke lokalne upravne vlasti u Istri. U pojedinim su mjestima rektori imali različite naslove. 

 

U Puli se, primjerice, nositelj vlasti nazivao knez-providur, Kopar je imao podestata i kapetana, Labin, Poreč, Motovun, Sv. Lovreč Pazenatički, Dvigrad, Rovinj, Vodnjan i Bale podestata, Rašpor i Barban kapetana itd. Nazivom rektori bili su obuhvaćeni i providuri za čitavu Istru (Provveditori nell'Istria).

LIT.: M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.- XVIII. stoljeće), Pula 1995.
Slaven Bertoša, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE