Rossetti, Domenico

Rossetti, Domenico, pravnik i povjesničar (Trst, 19.III.1774 - Trst, 29.XI.1842). Potječe iz obitelji trgovaca koja se iz Rijeke preselila u Trst i dobila plemstvo nedugo prije njegova rođenja. Kao konviktorac kolegija Cicognini u Pratu 1790. završio je klasičnu gimnaziju, potom pohađao studij filozofije na Sveučilištu u Grazu i ondje diplomirao pravo 1800.