Sejenišče

Sejenišče, naziv zemljišne čestice. Izraz je zapisan u zemljišnu knjigu (prva polovica XIX. st.) sela Črnotiče i označuje vrlo male čestice označene kao vrt (orto), tik pod stjenovitim kraškim rubom kraj sela, s pogodnim položajem za ranu sjetvu.

 

Na tom je mjestu zemlja rahlija nego u dolini, zagrijana je stijenom i suncem i iznad je granice toplinske inverzije. Među stanovnicima kraškoga ruba u slovenskoj Istri živa je tradicija o korištenju tih čestica za ranu sadnju, osobito kupusa. Izraz nije sačuvan u slovenskim i hrvatskim rječnicima i popisima jezičnoga gradiva.

LIT.: M. Župančič, Sejmišča in reka pri Črnotičah v istrski Sloveniji, Annales. Series historia et sociologia, 2004, 14, 1.
Matej Župančič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE