Statistische Central-Commission.

Statistische Central-Commission, k. k. (od 1912. k. k. Statistische Zentralkommission), središnja statistička ustanova Habsburške Monarhije, utemeljena u Beču 1863. djelovanjem K. Czoerniga von Czernhausena

 

Priredila je i objavila statistička djela o Istri u austrijskom razdoblju, među kojima popise stanovništva 1869., 1880., 1890., 1900. i 1910., te različite periodične nizove: Tafeln zur Statistik (do 1871), Statistisches Jahrbuch der österreichischen Monarchie (1864-84), Österreichisches Statistisches Handbuch (1882-1918). Od 1882. izlazio je niz Österreichische Statistik, u kojem su bili ne samo demografski podatci već i statistike o zdravstvu, gospodarstvu (Berufsstatistik), financijama i dr. Ravnatelj ustanove (tada preimenovane u Österreichisches Statistisches Zentralamt) od 1952. bio je Georg Zimmermann (Kopar, 18.XI.1897 - Beč, 17.XII.1958). Današnja ustanova Statistik Austria ima bogatu knjižnicu.

Dean Krmac, Istarska eciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE