Šašel, Jaroslav

Šašel, Jaroslav, arheolog (Šmarje pri Jelšah, 21.I.1924 - Ljubljana, 25.III.1988). Diplomirao je arheologiju i doktorirao na Sveučilištu u Ljubljani. Radio je u Institutu za arheologiju Znanstveno-istraživačkoga centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. 

 

Bavio se najviše proučavanjem epigrafije i povijesti rimskoga i ranosrednjovjekovnog doba jugoistočnog alpskoga prostora i područja jugoistočne Europe. Bio je dopisni član SAZU-a. Tekstovi s istarskom tematikom objavljeni su u Arheološkom vestniku Koper (1974., 25), Štirideset rimskih napisov iz Istre (s Brankom Marušićem, 1984., 35) i De la cella trichora au complexe monastique de St. André a Betika entre Pula et Rovinj (s B. Marušićem, 1986., 37) te u posmrtno sabranim djelima Opera selecta (1992). Dobitnik je Kidričeve nagrade za znanstveni rad 1988. i za redakciju slovenskog arheološkog leksikona 1977.

Matej Župančič, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 26. 1. 2019., ur.