Transgresija mora

Transgresija mora (lat. transgressio: prijelaz), plavljenje kopna uz morsku obalu, odn. prodiranje mora na opsežna kopnena područja zbog spuštanja tla ili tonjenja kopna kao posljedice orogenetskih pokreta, ili pak zbog podizanja morske razine kao posljedice eustatičnoga kolebanja razine mora (polagano podizanje i spuštanje razine svjetskoga mora).

Prema mareografskim podatcima, morska razina na sjevernom Jadranu prosječno se diže za 1,0-1,1 mm godišnje, a po svemu sudeći, u Istri se u 2000 godina prosječno podignula za 1 m (0,7 m-1,2 m).

LIT.: É. Fouache, Contexte physique de l'Istrie et du site de Loron, u: F. Tassaux, R. Matijašić, V. Kovačić, Loron (Croatie), Un grand centre de production d'amphores à huile istriennes, Bordeaux 2001.
Nataša Režek Donev, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE