Transgresija mora

Transgresija mora (lat. transgressio: prijelaz), plavljenje kopna uz morsku obalu, odn. prodiranje mora na opsežna kopnena područja zbog spuštanja tla ili tonjenja kopna kao posljedice orogenetskih pokreta, ili pak zbog podizanja morske razine kao posljedice eustatičnoga kolebanja razine mora (polagano podizanje i spuštanje razine svjetskoga mora).