Vrbka, Josip

Vrbka, Josip, svećenik (Skrbeny, Češka, 1864 - Rozstana, 9.XII.1926). Studij bogoslovije završio je u Gorici 1890., kad je i zaređen. Bio je kapelan u Poreču i u Vižinadi, upravitelj župe u Šainima, kapelan u Tinjanu, te upravitelj župa u Grimaldi i Račicama.