Histria, godišnjak

Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva - Società storica istriana, stručno-znanstveni časopis koji objavljuje priloge iz područja istarske povijesti, povijesti umjetnosti, muzeologije, arheologije, etnografije, antropologije i drugih povijesti bliskih znanosti. Suizdavači su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dellʼIstria i Arheološki muzej Istre