Milotti, Olga

Milotti, Olga (rođ. Tomaz), nastavnica i kulturna aktivistica (Motovun, 6.XI.1933. - Pula, 17.V. 2014.). Djetinjstvo je provela u Labinu, gdje je završila talijansku osnovnu školu, a potom je u Rijeci završila Učiteljsku školu. 

 

Kao mlada učiteljica, radila je u Galižani i Fažani do 1953., kad je zatvoren velik broj talijanskih škola u Istri. Potom je radila kao nastavnica razredne nastave u Talijanskoj osnovnoj školi "Giuseppina Martinuzzi" u Puli, a uz rad je 1963. na Pedagoškoj akademiji u Rijeci završila studij talijanskog jezika i književnosti te povijesti. U želji za daljnjim usavršavanjem, pohađala je i Sveučilište u Trstu. Od 1977. do 1987., kad je umirovljena, predavala je talijanski jezik i povijest u pulskoj TOŠ "Giuseppina Martinuzzi". Nakon toga je povremeno radila kao turistički vodič u Puli.

Robert Matijašić
Posljednja promjena: 28. 5. 2019.