Milotti, Olga

Milotti, Olga (rođ. Tomaz), nastavnica i kulturna aktivistica (Motovun, 6.XI.1933. - Pula, 17.V. 2014.). Djetinjstvo je provela u Labinu, gdje je završila talijansku osnovnu školu, a potom je u Rijeci završila Učiteljsku školu.