Legović, Marko

Legović, Marko, ekonomist, znanstvenik (Tadini kraj Kaštelira, 1.I.1922. - Rijeka, 4.IV.2009.). Završio je lokalnu (talijansku) školu. Godine 1942. regrutiran je u talijansku vojsku, a nakon kapitulacije Italije javlja se Komandi Narodnooslobodilačke vojske (Jugoslavije) u Tarantu i s prvom prekomorskom jedinicom prebacuje se na Korčulu. Sudjelovao je sa 6. ličkom brigadom u bitci za Drvar, a u redovima NOV-a ostaje do srpnja 1945. kad je raspoređen u riječki garnizon.