Osimski sporazumi

Osimski sporazumi, ugovori između Republike Italije i SFRJ potpisani u Osimu kraj Ancone 10.XI.1975., kojima dvije države uređuju granična i druga pitanja. Na snagu su stupili 1977., poslije ratifikacije. Ugovorima se utvrđuje međugranični režim i pravila u rješavanju manjinskih prava s obiju strana granice te druga pitanja neriješena Londonskim memorandumom.