D’Ambrosi, Carlo

D’Ambrosi, Carlo, geolog (Buje, 23.III.1898 – Trst, 30.IV.1992). Prirodne znanosti diplomirao je 1924. u Padovi radom o geologiji, a 1926. diplomirao je i farmaciju. Radio je kao ljekarnik u Novigradu 1931–51., potom u Trstu; 1956–65. predavao je geologiju na tršćanskom sveučilištu.