Organum Histriae (Dani orgulja u Istri)

Dani orgulja u Istri (lat. Organum Histriae), međunar. festivalska glazb. manifestacija utemeljena u Umagu 1998. u okviru međunar. udruge Euro-Mediterraneo Culture dei Mari. Organizaciju projekta pokrenula je koncertna udruga Lifestyle d.o.o. iz Umaga. Ciljevi su manifestacije predstavljanje vrijedne orguljske baštine zaboravljene i zapuštene u mnogim istar. crkvama, poticanje istraživanja, restauracije i revitalizacije tih glazbala te razmjena znanja u području orguljaštva.