Pokrajinski narodnooslobodilački odbor za Istru

Pokrajinski narodnooslobodilački odbor za Istru, vrhovno pokrajinsko tijelo narodnooslobodilačke vlasti, osnovano na zasjedanju predstavnika naroda Istre (Hrvata i Talijana) 25. i 26. IX. 1943. u Pazinu. Na tom je sastanku potvrđena odluka Okružnoga NOO-a o odcjepljenju Istre od Italije i ujedinjenju s maticom zemljom (Pazinske odluke).