Ponornice i ponori

Ponornice i ponori, hidrogeološke pojave u kršu. Ponornica je stalni ili povremeni površinski vodeni tok koji se ne ulijeva u drugi veći vodotok, jezero ili more već najednom nestaje ili ponire s površine kroz okrugli ili pukotinski otvor u sredini ili na rubu polja u kršu. Ponori (gutala, ždrila, provalije) vertikalni su ili horizontalni otvori različitih veličina ili širina kroz koje nestaje voda s površine tla. Oni odvode površinsku vodu u dubinu ili unutrašnjost okršenih vapnenačkih, odn. karbonatnih naslaga.