Girardi, Eduard

Girardi, Eduard, pedagog (Doboj, BiH, 11.X.1920 – Pula, 21.I.1990). Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Slavonskome Brodu, a učiteljsku školu u Zagrebu (1937–41), gdje je bio nogometaš HAŠK-a. Kao učitelj radio je u privatnoj evangelističkoj školi u Zagrebu (1941–44). God. 1944. otišao je u partizane. Studij povijesti i zemljopisa započeo je 1946. na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, a završio na Pedagoškoj školi u Puli 1963.