Rijeka

Rijeka (tal. Fiume), grad i najveća hrvatskas luka na obali istoimenoga zaljeva (45°20′N; 14°25′E; 1 m nadm. vis.); 143395 st. (2001). Upravno je sjedište gradske vlasti i Primorsko-goranske županije. Jedno je od najvažnijih hrvatskih gradskih središta. Nalazi se na padinama planinske barijere usporedno s morskom obalom, na važnom prometnom položaju, na kojem se pomorski putovi s juga susreću s kopnenim putovima koji se preko najnižih prijevoja (Postojnska vrata 698 m, Gornje Jelenje 929 m) spuštaju do mora.