Rižanska skupština (Rižanski placit)

Rižanska skupština (Rižanski placit; lat. Placitum: skupština, sud, ili zaključci takvih skupština, sačuvani u razdoblju 643.–814.), sabor održan najvjerojatnije 804. (svakako 803.–806.) na rijeci Rižani kraj Kopra. Zaključke Rižanske skupštine sastavio je đakon gradeške crkve Petar, a sačuvani su u prijepisu iz XVI. st. Potvrdio ih je Ludovik Pobožni između 814. i 821.