Semi, Francesco

Semi, Francesco, povjesničar umjetnosti (Kopar, 24.VI.1910 - Venecija, 7.V.2000). Diplomirao je u Padovi 1932. te radio kao nastavnik u Kopru, Padovi i Veneciji. U II. svjetskom ratu bio je najprije u talijanskoj vojsci, a zatim se priključio pokretu otpora.