Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), lijeva parlamentarna socijaldemokratska stranka, nastala polit. preobrazbom Saveza komunista Hrvatske (SKH Savez komunista Jugoslavije).