• Bennati, Felice

  Bennati, Felice, odvjetnik, političar, iredentist (Piran, 6.V.1856. - Kopar, 3.III.1924.). Već kao dječak ostao je bez roditelja. Gimnaziju je završio u Kopru, a studij filozofije upisao je u Beču. Kao studenta 1878. austrougarske su ga... više

 • Delise, Attilio

  Delise, Attilio, svećenik (Izola, 17.IV.1914. - Trst, 25.I.1992.). Sjemenište je pohađao u Kopru i Gorici, zaređen je 1937., a pastoralnu službu obavljao je najprije u Servoli, pa 1939.-43. u Pazinu te u tršćanskoj bolnici Ospedale Maggiore odakle se 1947. vratio u Izolu. 

   

  više
 • Galijot

  Galijot (tal. galeotto), veslač na galiji, slobodnjak ili kažnjenik. Posade galijota popunjavale su se na nekoliko načina: ždrijebom između muških podanika (18-50 godina) pojedinih komuna, sukladno obvezi davanja određenoga broja veslača ratnoj mornarici Mletačke Republike (tal. imbossolatione, gettar le bruschette); od plaćenika dragovoljaca... više

 • Dolfin, Pier...

  Dolfin, Pier Giulio (slov. Peter Julij), koparski biskup (Rovigo, 3.?IV.1634. - Kopar, 24.IV.1685.). 

   

  više