• Gradin

    Gradin, gomilasto naselje na najvišem, jugoistočnom dijelu Koparskih brda (45°27′N; 13°51′E; 465 m nadm. vis.); 75 st. (2002); općina Kopar. Oko 0,5 km udaljen je od ceste Gračišče- Brezovica-Oprtalj. Malobrojno stanovništvo bavi se poljodjelstvom i... više

  • Gravisi

    Gravisi (de Gravisi), mlet. plemićka obitelj iz Kopra, čiji su članovi imali naslov markiza. Prema P. Petroniju podrijetlom je bila iz Toskane. Kapetan Nicolò (1396–1469) otkrio je 1435. urotu protiv Mletačke Republike, a zauzvrat je odlukom dužda Francesca Foscarija 1440. u obliku trajne investiture dobio Kostel (Pietrapelosa), najveći mlet. feud u Istri, kojemu je pripadalo 12 sela: Zrenj, Sočerga, Grimalda,... više

  • Drvoplast d. d....

    Drvoplast d. d. Buzet, poduzeće nastalo 1967. udruživanjem Unitasa i buzetskoga pogona Jadrana iz Zagreba. U prvim trima godinama poslovanja proizvodilo je komadni namještaj od drva, potom je asortiman proširilo na spavaće sobe, a od 1975. i na kartonsku ambalažu. Danas zapošljava 160 radnika, organizacijski raspoređenih u trima radnim jedinicama: Namještaj, Plastika i Karton.

    više
  • Jelovac, Ivan

    Jelovac, Ivan, svećenik (Jelovci kraj Kringe, 13.I.1922. - Pula, 30.XII.2014.). Osnovnu školu pohađao je u Kringi, prvi razred niže gimnazije u Pazinu, ostalih sedam u koparskom sjemeništu. Bogosloviju je završio u Gorici te je godinu dana bio prefekt u... više