• Crkva sv....

  Crkva sv. Trojstva jednostavna je gotička crkva podignuta u XV. st., a nalazi se sa sjeverne strane župne crkve sv. Mihovila Arhanđela u Žminju. U tlocrtu je pravokutnog oblika nadsvođena šiljastim svodom. Građena je od kamenih blokova domaćeg kamena vapnenca, a krov joj je pokriven škriljama. Nova vrata i dva pravokutna prozora na pročelje crkve... više

 • Krški rub

  Krški rub, prijelazno područje na približno 200 do 800 m nadm. vis., gdje vapnenačka krška visoravan s višestruko raščlanjenim rubom prelazi u flišno pobrđe. U Istri se prostire od rijeke Glinščice, preko više

 • Šumarstvo

  Šumarstvo, gospodarska grana koja se bavi uzgojem i korištenjem šuma. Čovjek je oduvijek koristio šume kao izvor goriva i građevnoga materijala. Šume u Istri dugo su pod utjecajem čovjeka i njihovo je današnje stanje odraz gospodarske aktivnosti i prirodnoga razvoja.

  više
 • Lenac, Mirko

  Lenac, Mirko, vojni časnik (Zamet/Rijeka, 10.IV.1919. - Volosko/Opatija, 17.II.1956.). Sin riječkog partizanskog časnika Viktora Lenca. Završio je sušačku gimnaziju te studirao pravo i filozofiju u Zagrebu, ali je početkom rata prekinuo školovanje priključivši se narodnooslobodilačkom... više