Claustra - Skrivena ostavština starih Rimljana

U srijedu, 18. rujna 2019., s početkom u 20 sati u Muzeju Grada Rovinja-Rovigno  (Trg maršala Tita 11) bit će ovorena izložba "Claustra - Skrivena ostavština starih Rimljana" te predstavljen projekt "CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium luliarum" (Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020). Izložba ostaje otvorena do 31. listopada 2019. Organizatori su Hrvatski restauratorski zavod, Muzej Grada Rovinja-Rovigno i Arheološki
muzej Istre.

Izvor: Istarsko povijesno društvo - Societa' storica istriana