Rubbi, Antonio

Rubbi, Antonio, arhitekt, urbanist i kipar (Pula, 10.XI.1955. - 4.I.2017.). Diplomirao je na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1979. u klasi prof. N. Šegvića. God. 1980-92. djelovao je kao urbanist u Upravi za prostorno planiranje i graditeljstvo grada Rovinja. U tom se razdoblju bavio zaštitom i revitalizacijom povijesne jezgre istoga grada.

Radio je na Planu urbanizacije manjih naselja općine Rovinj (1982-87), Urbanističkom planu grada Rovinja (1986-87), Prostornom planu općine Rovinj (1986-87) i Provedbenom urbanističkom planu staroga grada Rovinja (1992). Iste je godine osnovao vlastiti atelje „Habitat". Važnija su mu izvedena djela: uređenje gimnazije (1989), obnova zgrada na Obali A. Rismondo (1990) i obnova knjižnice (1998) u Rovinju. Sudjelovao je na raznim važnim natječajima: rekonstrukcija rovinjskog groblja (1992, s B. Poropatom), centar grada Rovinja (1995, II. nagrada, I. nije dodijeljena), kazalište i natkrivena tržnica u Rovinju (1997), gradsko kupalište i poslovni kompleks na starome nogometnom igralištu u Poreču (1997), arhitektonske pregrade časopisa „Shinkenchiku" iz Tokyja (1998), te interijer sjedišta arhitekata, književnika i likovnjaka u Puli (1998). Sa skupinom arhitekata (S. Batelić, B. Orbanić, B. Poropat) osnovao je 1990. „Grupu 90" s ciljem očuvanja arhitektonskoga naslijeđa Istre. Priredio je izložbu o modernoj i post-modernoj arhitekturi u Istri (2000). Objavio je nekoliko knjiga o arhitekturi i arhitektima u Istri te je surađivao u Glasu Istre s prilozima o istarskoj arhitekturi, urbanizmu, slikarstvu i kiparstvu (1982-2000). Surađivao je i s raznim časopisima (Sinteza, Čovjek i prostor, Arhitektura, Nova Istra, Start). Bavi se i kiparstvom. Izveo je sedam javnih skulptura u Rovinju, Rovinjskome Selu i Vinkuranu (Pula). Likovna je djela izlagao samostalno na izložbama u Puli, Zagrebu, Rovinju i Kotoru, skupno u Rijeci, Splitu, Trstu, Veneciji, Ravenni, Recibórzu i dr. Bio je izdavač i jedan od autora tematskih grafičkih mapa Istarska intima (1999.) i Istra, sklad prirodnog ambijenta (2000.).

 

 

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

LIT: A. Rubbi, Arhitekti modernog pokreta u Istri (Biografska građa), DAI-SAI, Pula 1997; A. Rubbi, Moderna i post-moderna arhitektura u Istri, Habitat, Rovinj 2000.

Slučajna natuknica

Fabbro, Aldo