Sveta Marija na Škrilinah

Sveta Marija na Škrilinah, jednobrodna grobljanska crkva kraj Berma, podignuta u XV.st. Nalazi se na uzvišici sjeveroistočno od Berma, izvan naselja. Nepoznati graditelji na nekoliko su mjesta ostavili uklesana dva klesarska znaka.