Vincent iz Kastva

Vincent iz Kastva (latin. Vincencius de Kastua), gotički slikar (? Kastav, druga pol. XV.st.). Voditelj radionice koja je 1474. oslikala grobljansku crkvu Svete Marije na Škrilinah kraj Berma.

Ime mu je zapisano na natpisu nad bočnim vratima crkve (hoc pinxit magister Vincencius de Kastua). Služio se grafičkim predlošcima tzv. Majstora sa svitcima (Meister mit den Bandrollen) i Biblije siromašnih (Biblija pauperum). Grafičke predloške nije doslovno preslikavao, već ih je spajao i mijenjao po vlastitu nahođenju. Koristio se velikim brojem detalja i žanr-motiva, te je ispunio svaki slobodni dio zida. Radio je pod utjecajem južnotirolskoga slikarstva i estetike »mekoga stila«, iako u njegovu načinu slikanja ima i sjevernotalijanskih elemenata. Neki autori pretpostavljaju da se školovao u radionici majstora koji je oslikao prezbiterij Sv. Nikole u Pazinu. U Sv. Mariji na Škrilinah nije slikao sam, već je surađivao s još dvojicom slikara nazvanih Majstorom Pasije i Majstorom Plesa mrtvaca (B. Fučić). Bliske su njegovu izrazu zidne slike u Sv. Mariji kraj Oprtlja i Sv. Jurju u Lovranu, ali one u Sv. Mariji na Škrilinah jedino su njegovo signirano djelo. Aktivnost njegove radionice utjecala je na Šarenoga Majstora i Ivana iz Kastva.

Željko Bistrović, Istarska enciklopedija

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Fučić, Istarske freske, Zagreb 1963; Znanstveni referati održani na svečanoj proslavi povodom 500-godišnjice dovršenja opusa zidnih slika signiranih godine 1474. po domaćem majstoru Vincentu iz Kastva u gotičkoj crkvi Majke Božje na Škrilinah na groblju u Bermu u Istri, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, niz III, 1977, 1.

Slučajna natuknica

Sotolić, Martin