Hrvatska škola, časopis

Hrvatska škola, list za školstvo, prosvjetu i književnost istoimenoga Katoličkoga učiteljskoga društva za Istru. Izlazio je u Pazinu kao mjesečnik od siječnja 1912. do srpnja 1914 (gl. urednik do 1913. J. Baćić, potom M. Zlatić) te u Ljubljani kao godišnjak 1916 (urednici J. Baćić i S. Brajša), a nakon toga prestaje izlaziti.